Giới thiệu về Phần mềm Quản lý hồ sơ, công việc.
 
Phần mềm Quản lý hồ sơ, công việc được phát triển bởi Đề tài Ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương năm 2011. Với các giải pháp hiện đại hệ thống có những tính hữu dụng sau:
  Quản lý hồ sơ:
Hồ sơ đảng viên gồm: Quản lý danh sách Đảng viên, quản lý Đảng bộ và chi bộ Đảng, Quản lý Công tác kết nạp Đảng viên, công tác chuyển đảng, Quản lý cán bộ, ...
  Hỗ trợ hiệu quả người dùng:
Dễ dàng, nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm nhất..
  Hệ thống bảo mật an toàn:
Bảo mật nhiều lớp bằng phần cứng và phần mềm. Ngăn chặn tối đa tấn công dữ liệu và đánh cắp thông tin.
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu